Inhoud 
De studierichting Bedrijfswetenschappen – Optie IT is een doorstroomgerichte opleiding die je voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Daarom krijg je de nodige theorie en een brede algemene vorming, mét een uitgebreid pakket economie. Je krijgt inzicht in de economie als systeem en je onderzoekt hoe ondernemingen werken. Vanuit concrete voorbeelden uit onze maatschappij ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische onderdelen en hoe ze samenwerken om tot een resultaat te komen. De optie IT bevat daarnaast een extra pakket informatietechnologie, niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld van vandaag. Hiermee bereid je je voor op een economische of IT-gerichte keuze in de derde graad. Met de combinatie van deze vakgebieden sta je sterk in je schoenen voor vervolgopleidingen in het hoger onderwijs en krijg je een voorsprong in twee domeinen met veel werkgelegenheid.

Profiel 

Ondernemen en IT is voor mij de juiste studierichting omdat ik…

  • een brede interesse heb en mijn talenten kan ontdekken
  • graag theoretische gehelen studeer en complexere verbanden zie
  • talent heb voor wiskunde en best ook wel aanleg heb voor talen
  • geboeid ben door economie
  • sterk ben in IT en logisch redeneren
  • creatief zelf of samen met mijn vrienden oplossingen mag zoeken
  • later zeker wil verder studeren in het hoger onderwijs

Lessentabel