Dit specialisatiejaar bereidt voor op tewerkstelling als onthaalmedewerker of (commercieel) medewerker binnendienst. Na dit 7de jaar behaalt men het diploma van secundair onderwijs. Eventueel behoort een verdere opleiding ook tot de mogelijkheden.

De lessen zijn volgens het leerplan gebaseerd op 5 competenties. De leerlingen verwerven praktijkervaring door een wekelijkse stage van één dag.

Tijdens de bedrijfsstage kunnen volgende competenties uit het leerplan aan bod komen:

Competentie 1: Klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers

 • telefoongesprekken (Nederlands, Frans, Engels),
 • inkomend en uitgaand mailverkeer (N, F, E,)
 • briefwisseling,
 • klantgericht handelen aan de balie, op een beurs, in een showroom,
 • beursdeelname: voorbereiding en naverwerking.

Competentie 2: Binnen een e-businessomgeving klantgericht handelen

 • website en webshop onderhouden / actualiseren: producten, nieuwsberichten enz.,
 • online bestellingen verwerken,
 • communicatie via sociale media verzorgen.

Competentie 3: Aankopen, verkopen, betalingen, voorraad opvolgen met geïntegreerde bedrijfsadministratieve software

 • artikelgegevens, klanten- en leveranciersgegevens opvragen en actualiseren,
 • documenten i.v.m. het inkoopproces opmaken, controleren, registreren en archiveren,
 • documenten i.v.m. het verkoopproces opmaken, controleren, registreren en archiveren,
 • betalingen controleren, registreren,
 • raadpleging en registratie van voorraden.

Competentie 4: ICT-vaardigheden

 • presentaties maken (o.a. voor showroom, balie, beurs),
 • multimediaal materiaal maken, aanpassen, gebruiken in presentaties, publicaties, website en webshop,
 • digitale foto’s aanpassen in Photoshop,
 • video’s en geluidsfragmenten,
 • documenten structureren en opmaken in Word,
 • pdf-documenten maken, samenvoegen, beveiligen enz.,
 • documenten ontwikkelen en aanpassen met een grafisch ontwerpprogramma InDesign,
 • gegevens ingeven en verwerken in Excel,
 • gegevens uit een databank raadplegen en actualiseren,
 • een elektronische agenda bijhouden,
 • online samenwerken aan bestanden,
 • pc en randapparatuur gebruiksklaar maken.

Competentie 5: Werken in team

 • vlot en respectvol communiceren,
 • deelnemen aan teamoverleg,
 • omgaan met feedback bij functionerings- en evaluatiegesprekken,
 • omgaan met verschillen en conflicten in een team,
 • omgaan met verschillende stijlen van leidinggeven.