Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Voor Bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om organisatievormen en fiscale gevolgen, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming en (juridische) aspecten rond e-commerce.

Informaticawetenschappen omvat een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.


Lessentabel