Applicatie-en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules. Ze zijn technologisch vaardig; ze identificeren fouten en lossen ze op. Specifiek voor de studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur; het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker; het onderhouden van webapplicaties.


Lessentabel