Vraag jij je wel eens af waarom sommige reclamefilmpjes viraal gaan en andere niet? Heb je een uitgesproken mening over de manier waarop bedrijven via Facebook communiceren? Sta jij tijdens een event wel eens stil bij de organisatie ervan of ben jij diegene die er met veel plezier een speech geeft?

Dan zou onze nieuwe richting Communicatie en Media wel eens precies kunnen zijn wat je zoekt! 

Vanaf 1 september 2016 staat de studierichting Communicatie en Media in het teken van actualiteit, media, communicatie en taal. Deze richting biedt je alle kansen op een succesvolle doorstroming naar het hoger onderwijs.

Alle vormen van communicatie maken deel uit van je studieterrein en later je werkomgeving. Zo leer je onder andere een bedrijfsimago analyseren en opbouwen, een huisstijl ontwerpen, het medialandschap analyseren en opvolgen, interne communicatie voeren, content strategieën opstellen en social media beheren, events plannen, crisiscommunicatie voeren, perscontacten verzorgen …

Je ontwikkelt jezelf niet enkel tot een vlotte persoon in interpersoonlijke contacten maar ook voor groepen en in teams communiceer je als één van de besten. De opleiding streeft ernaar je op te leiden tot een jonge professional, iemand die de relatie tussen het bedrijf en de buitenwereld helpt te onderhouden. 

Je profiel

Leerlingen die instromen in Communicatie en Media bij het begin van de 3de graad TSO komen uit zeer verscheiden studierichtingen (Handel, Handel - Talen, Toerisme, Sociaal Technische Wetenschappen, ASO, KSO, ...). 

De richting Communicatie en Media is iets voor jou als je sociaal en communicatief bent ingesteld. Je hebt met andere woorden interesse in hoe mensen met elkaar omgaan en hoe men ideeën en informatie aan anderen overbrengt. Je hebt een sterke interesse in media en actualiteit. Je kan jezelf vlot schriftelijk en mondeling uitdrukken en wil je hierin nog verder bekwamen. Zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels en Duits. Je hebt ook een bovengemiddelde interesse in moderne media en IT. 

Verder ben je een flexibele, praktisch-organisatorische geest en heb je een commerciële en culturele interesse. Bovendien besef je dat deze vaardigheden snel evolueren in de huidige samenleving en dat je flexibel moet kunnen inspelen op snel wijzigende trends.

 

Je toekomstmogelijkheden

Als je al verder vooruit kijkt, denk je #ikwilverderstuderen!

De opleiding Communicatie en Media biedt je alle kansen voor een doorstroming naar professionele bacheloropleidingen op hogeschoolniveau. Je hebt er een brede waaier aan mogelijkheden.

Lessentabel