Inhoud
Deze studierichting biedt naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke onderdelen:

  • een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming;
  • een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van bedrijfsadministratieve problemen. Programmeren, websiteontwikkeling, informatiemanagement en security (databanken, databankontwerp, SQL, analyse en presentatie van big data, beveiliging van data en informatie in een bedrijf) komen uitgebreid aan bod;
  • een taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met vooral aandacht voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

 

Profiel
Buiten een stevige wiskundige basis en vermogen tot logisch denken, heb ik ook een goede aanleg en interesse voor economie en informatica.

Ik wil verder studeren. Ik wil een brede waaier van toekomstmogelijkheden veiligstellen. Deze studierichting bereidt immers voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor Bedrijfsmanagement, Accountancy en fiscaliteit, Toegepaste informatica, Information management & security en andere opleidingen) of op het volgen van een specialisatiejaar om zo mijn tewerkstellingskansen te verhogen.

Wat ik moet kunnen…

  • Ik kan ordelijk en nauwkeurig omgaan met cijfergegevens.
  • Ik ben behulpzaam en toon begrip bij het oplossen van informaticaproblemen.
  • Ik kan een flexibele houding aannemen ten opzichte van de snelle veranderingen in de bedrijfswereld en het wisselend takenpakket.
  • Ik kan logisch en stapsgewijs denken.
  • Ik kan zowel zelfstandig als in groep werken.

Lessentabel