Inhoud
In de studierichting Office krijg je veel praktijk en vorming zodat je goed voorbereid bent om stage te lopen op kantoor en in de verkoop of de klantendienst. Zo verwerf je extra troeven om na je studies vlot werk te vinden in de sector.

De school heeft een uitgebreid netwerk van contacten met het bedrijfsleven. Gastsprekers die de les verrijken zorgen ervoor dat ik heel wat kan opsteken over de organisatie van een bedrijf, de boekhouding en andere ondersteunende taken in een administratie.

In de derde graad Kantoor gaat veel aandacht naar taal- en computervaardigheden. Dankzij de wekelijkse stages kan ik de echte praktijk leren op de werkvloer.

In de basismodule administratief medewerker leer ik…

 • taken uitvoeren als ondersteuning voor activiteiten, vergaderingen, projecten en evenementen;
 • gegevens verwerken met speciale aandacht voor nauwkeurigheid en lay-out;
 • administratieve taken binnen de afdelingen van een bedrijf (secretariaat en onthaal, aankoop, verkoop, logistiek, boekhouding);
 • werken met recente toepassingen op computer;
 • ‘al doende’ communiceren met klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels;
 • het bedrijf presenteren: een afdeling, producten en diensten, promoties.

In een aparte module Retail en Klantendienst leer ik…

 • het verwerven van branche- en productkennis;
 • artikelen ontvangen en opslaan;
 • artikelen aantrekkelijk presenteren in een etalage en display;
 • de artikelen en de winkel presenteren met behulp van moderne media (website, social media, iPad);
 • verkoopgesprekken voeren en advies geven;
 • een verkoop administratief afhandelen en een kassa bedienen;
 • artikelen creatief en smaakvol inpakken;
 • ‘al doende’ communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.
 • klanten verwelkomen;
 • zelfstandig om te gaan met klanten, ook de moeilijkere…;
 • een correct taalgebruik en een goede stemtechniek hanteren;
 • een telefoongesprek klantvriendelijk voeren en afhandelen;
 • adviesgesprekken, servicegesprekken en verkoopgesprekken voeren en registreren;
 • e-mailapplicaties en social media vlot en correct gebruiken;
 • klantendiensten en contactcenters kennen;
 • contactcenter apparatuur simultaan gebruiken;
 • een informaticasysteem vlot gebruiken;
 • telefoonscripts toepassen.

Profiel
Ik kies voor deze studierichting omdat ik…

 • vlot contact leg met anderen;
 • van aanpakken weet;
 • graag in een team werk;
 • verantwoordelijkheidsgevoel heb;
 • ordelijk en nauwkeurig werk;
 • meega met de recente ontwikkelingen van moderne media;
 • het leuk vind om een klant te helpen en te adviseren;
 • graag creatieve ideeën in de praktijk uitwerk.

Wat ik moet kunnen…

 • Ik heb bij voorkeur in de tweede graad al een basis voor een dergelijke opleiding gelegd. Ik kan instromen vanuit 4 Office en retail, 4 Ondernemen en IT of 4 Ondernemen en talen.
 • Ik kan al typen en ik beheers de basis van tekstverwerking.
 • Ik ken de basisprincipes van de enkelvoudige én de dubbele boekhouding.
 • Ik werk ook graag met cijfers.
 • Vreemde talen interesseren me.

Welke vaardigheden moet ik nog ontwikkelen…

 • Ik durf initiatief nemen en ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen in kantoortechnieken.
 • Ik praat Algemeen Nederlands tijdens de stagedagen en leer de moderne communicatiemiddelen vlot gebruiken.
 • Ik heb zin voor orde, stiptheid en nauwkeurigheid.
 • Ik leer vlot met documenten en formulieren werken.
 • Ik leer bij externe en interne contacten een klantgerichte houding ontwikkelen.
 • Ik ben bereid de werkopdrachten op mijn stagebedrijf ordelijk en nauwkeurig tot een goed einde te brengen.

Na een geslaagde opleiding Office derde graad kan ik mij nog verder specialiseren tot het beroep van onthaalmedewerker / commercieel medewerker binnendienst. Tijdens dit 7de specialisatiejaar Business Support ligt het accent op klantgericht handelen in diverse contactsituaties en het ondersteunen van e-commerce. Bovendien komt de orderverwerking van klanten en leveranciers binnen een ERP-omgeving (Enterprice Resource Planning software) in geruime mate aan bod.

Ik bekwaam mij tevens nog verder in ICT-vaardigheden (o.a. MS Office, InDesign, Photoshop), talen (Nederlands, Frans, Engels) en het werken in team. Tijdens de wekelijkse stage kan ik deze competenties in praktijk brengen.

Na een 7de specialisatiejaar Business Support behaal ik een diploma secundair onderwijs.

Lessentabel