Mode wordt ruim bekeken en er is veel aandacht voor een brede vorming van de leerlingen. Waar men in de tweede graad een aantal voorbereidende competenties verworven heeft om tot de verkoop te komen, zullen deze in de derde graad worden toegepast in concrete verkoopsituaties.

De context verkoop wordt meer geconcretiseerd.


De leerlingen worden opgeleid voor concrete arbeidssituaties. Hiervoor zijn theorie en praktijk steeds geïntegreerd. In de derde graad is het de bedoeling dat de leerlingen groeien naar zelfstandigheid.


Wat ik moet kunnen…
Ik

  • heb interesse voor mode en lifestyle in het algemeen en volg de modetrends;
  • wil met klanten communiceren teneinde modeartikelen te verkopen;
  • wil graag op een constructieve en respectvolle manier omgaan met mensen;
  • ben bereid om zowel zelfstandig aan het werk te gaan als samen te werken in een team;
  • wil met nieuwe technieken leren werken en die toepassen in eigen of te retoucheren realisaties;
  • ben bereid me voldoende in te zetten om nauwkeurig te werken;
  • ben bereid om eigen digitale vaardigheden voortdurend verder te ontwikkelen.

Verdere studies en tewerkstelling

Het specialisatiejaar wil je opleiden om je tewerk te stellen in een retouchebedrijf of je als zelfstandige te vestigen in een eigen zaak. Je vakkennis wordt nog verder uitgediept. Je bestudeert de modetrends en aspecten van de modewereld. Vele doelen richten zich naar de vereiste vaardigheden voor de retoucheerder en hebben aandacht voor de persoonlijke kant van de klant, de styling, de communicatie met de opdrachtgever, de visual merchandising voor een zaak, de ICT-vaardigheden en de commerciële en economische basiskennis voor een eigen zaak.

Veel aandacht zal gaan naar de creatieve, oplossingsgerichte vaardigheden die voor dit beroep noodzakelijk zijn. Gebruik makend van de nieuwste technieken en materialen zal je ontwerpen vertalen naar een driedimensionale vorm en bestaande kledingstukken aanpassen aan de lichaamsbouw van de klant. Je krijgt de kans om stage te lopen in specifieke modezaken en/of modebedrijven, onder meer als retoucheuse, als technisch medewerker van een stylist, of als creatief medewerker in de kostuumafdeling van theater of stylingstudio’s. Dit verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt waar de vraag naar gespecialiseerde, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers toeneemt.

In het vak Ondernemend project zullen de leerlingen een leerbedrijf opstarten en uitbaten.

Lessentabel