In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Er is tijd om je moeilijkheden uit het basisonderwijs weg te werken. Je klasgroep wordt kleiner gehouden zodat je meer aandacht krijgt.

Het tempo ligt in 2B lager dan in 2A. In 2B komen veel praktische vakken aan bod. Via het vak techniek maak je gedurende zes uren per week kennis met verschillende praktische domeinen. Toch blijft de algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en Frans onmisbaar.

Alle leerlingen in onze 2B hebben dezelfde lessentabel. Onze school zet in op een brede algemene vorming met een aantal extra’s waardoor verkenning en extra oefeningen mogelijk zijn.

Lessentabel

Lesuren in het groen aangeduid, zijn de uren die onze school extra inricht.

Voor vakken zoals Nederlands en Frans krijgen leerlingen een extra lesuur de tijd om extra te oefenen. Leer- en leefsleutels richten we in omdat ze in ons opvoedingsproject passen.