In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder verbreed en uitgediept. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

Alle leerlingen in onze 2A hebben dezelfde lessentabel, behalve 1 uur dat je zelf mag kiezen uit IT of Spaans. Onze school zet in op een brede algemene vorming met een aantal extra’s waardoor verkenning en verdieping mogelijk zijn. Door middel van differentiatie wordt er op maat lesgegeven.

Lessentabel

Lesuren in het groen aangeduid, zijn de uren die onze school extra inricht.

Voor vakken zoals wiskunde en Frans krijgen leerlingen een extra lesuur de tijd om zich te verdiepen in de leerstof of om extra te oefenen. Economie en ondernemen richten we in omdat we leerlingen willen laten kennismaken met economie en ondernemerschap. Leer- en leefsleutels richten we in omdat ze nauw aanluiten bij ons opvoedingsproject.

Lesuren die in het geel zijn aangeduid, zijn vakken die je kunnen helpen bij het maken van een verdere studiekeuze. De creatieve verkenning van IT en de verkenning van een taal zoals Spaans richten we in opdat leerlingen vanaf het eerste jaar van de tweede graad een juiste studiekeuze zouden kunnen maken.

Economie en ondernemen

Wist je dat je dagelijks in contact komt met ondernemen zonder dat je het beseft?Wil je graag weten wat een ondernemer allemaal doet en hoe zijn producten worden gemaakt? Wil jij op de hoogte zijn van moderne betaalmiddelen en hoe je best met geld kan omgaan? Wil jij de geheimen van de ondernemerswereld ontdekken? Neem je graag eens een kijkje achter de schermen van een bedrijf? Wil je weten of jij je in de luren laat leggen door reclame? Wil je weten wat het milieu te maken heeft met ondernemen?

Wil je weten hoe belangrijk computers en het internet zijn voor een bedrijf?

…dan is ondernemen zeker iets voor jou.

Keuzevakken

Afhankelijk van wat je goed kan of graag doet, kan je voor één lesuur een vak kiezen. We noemen dit een keuzevak. We willen je hiermee maximaal voorbereiden op het maken van een bewuste en weloverwogen keuze in de tweede graad. De keuzevakken in het eerste en het tweede jaar helpen je om deze keuze te maken. Ze laten je proeven van onze richtingen in de bovenbouw. Je kan je interesses aftasten of nieuwe interesses ontdekken. De inhoud van de verschillende keuzevakken wordt hieronder verder toegelicht.

IT

Ben jij ontdekker van de nieuwste apps? Bouw je aan nieuwe werelden met de computer? Maak jij coole filmpjes en foto's die je publiceert op het internet? We vroegen aan leerlingen wat hen interesseert op vlak van IT en kregen onderstaande woordwolk. Als jij je herkent in deze woordwolk is het optie-uur IT vast iets voor jou!

Spaans

Heb je talent voor talen en wil je graag een nieuwe wereld verkennen? Durf je een uitdaging aangaan? Aarzel dan niet om te kiezen voor een nieuwe taal! Op een speelse manier ontdek je de basis van de Spaanse taal en cultuur. Spaans wordt jouw troef! ¡Bienvenido!