Inhoud
Ik weet nu al dat ik later wil verder studeren. Ik leer snel veel vreemde woorden via tv en internet. Ik vind dat ik aanleg heb voor talen. Ik durf deze te spreken en versta snel wat de mensen bedoelen. Ik kies daarom een studierichting met veel talen vanaf de tweede graad. Ik wil talen vooral op een heel praktische manier aanleren.

Lezen, luisteren, spreken en schrijven wil ik graag oefenen in de praktijk. Zo krijg ik meer ervaring en durf ik de vreemde taal ook echt gebruiken. Een vriend van mij vertelde dat hij in Ondernemen en talen een eigen bedrijfje mocht opstarten, een marketingcampagne ontwerpen… en dat allemaal in het Frans. Een taaluitwisseling met scholen in een vreemde taal zie ik heel erg zitten. Ik kan zonder problemen na de tweede graad Ondernemen en talen naar de derde graad Officemanagement en talen en Communicatie en media.


Profiel
Ondernemen en talen is een fijne richting omdat ik…

  • een grote voorliefde heb voor taal, zowel voor het Nederlands als de vreemde talen (Frans, Engels, Duits) en omdat ik een positieve keuze maak voor talen;
  • heel veel verschillende vakken leer die belangrijk zijn.

Lessentabel