1B

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Je klasgroep wordt bewust kleiner gehouden. Het tempo in 1B ligt lager dan in 1A, hiermee willen we elke leerling bieden wat hij/zij nodig heeft volgens zijn eigen talenten en interesses. Je bent van harte welkom, maar kan enkel aansluiten als je geen getuigschrift van het basisonderwijs hebt behaald.

Naast algemene vorming komen er meer praktische vakken aan bod zoals beeld, beweging en gezondheid en techniek.

Bij de onderwijsvernieuwing van het secundair onderwijs heeft elke school de mogelijkheid om een aantal lesuren naar keuze in te richten en op deze manier schooleigen accenten te leggen. Voor onze school betekent dit in het eerste jaar:

  • Nederlands: voor Nederlands krijg je een extra lesuur de tijd, meer tijd om moeilijkere zaken te doen of meer tijd voor extra uitleg en oefeningen.
  • IT en media: een creatieve verkenning van IT en media; je maakt kennis met leuke en nuttige apps en leert toepassingen die je in verschillende vakken kan gebruiken.
  • Beweging en gezondheid: fit in je hoofd en je lichaam door een juiste levensstijl; via spel en beweging leer je op een gezonde manier in het leven staan.
  • ZitDatZo-uur: leren leren en leren leven – tips en tricks; je leert je voorbereiden op de proefwerken, je remedieert je Nederlands, maar je bouwt in dit vak ook aan je zelfvertrouwen en een goede klassfeer!

2B


 In 2 B volg je de basisoptie Economie en organisatie om goed voorbereid te zijn op onze tweede en derde graad.

 

Welke keuzes maak jij als consument en als ondernemer - hou je daarbij rekening met duurzaamheid, privacy en milieu? Ontwikkel je ICT-vaardigheden en leer ze functioneel toepassen, oefen je sociale en communicatieve vaardigheden in een bedrijfsgerichte omgeving – verken de wereld van de onderneming!

 

Economie en organisatie is op onze school allesbehalve een saaie boel. Wij maken er een praktijkgerichte opleiding van met aspecten die er vandaag in het (bedrijfs)leven toe doen. Sta alvast op van je stoel! 

Vandaag de dag is er ook op de werkvloer meer dan ooit aandacht voor beweging en een veilige en gezonde levensstijl. Dit komt uitgebreid aan bod in ons opleidingsonderdeel fit@school, fit@work: ergonomie, mindfulness, teambuilding… Vind je dat ook belangrijk? Dan zit je hier goed.

Daarnaast wil je natuurlijk ook zelf wat doen om je eerste ervaring op te bouwen. Daar bieden we je de gelegenheid toe in onze praktijkprojecten; onthaal, verkoop, preventie – jij staat er binnenkort met je neus op!