Het 1ste jaar B-stroom zal niet ingericht worden voor schooljaar 2019-2020!

1B

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Je klasgroep wordt bewust kleiner gehouden. Het tempo in 1B ligt lager dan in 1A. Je bent hier welkom als je geen getuigschrift van het basisonderwijs hebt behaald.

Naast algemene vorming komen er meer praktische vakken aan bod zoals beeld, beweging en gezondheid en techniek. In dit laatste vak maak je kennis met verschillende praktische onderwerpen.

NIEUW Engels in 1B/2B

Bij de onderwijsvernieuwing van het secundair onderwijs heeft elke school de mogelijkheid om een aantal uren naar keuze in te richten en op deze manier schooleigen accenten te leggen. Voor onze school betekent dit:

  • Nederlands: Je krijgt een extra lesuur de tijd om je te verdiepen in de leerstof of om extra te oefenen.
  • IT en media: Creatieve verkenning van IT en media via leuke apps en toepassingen.
  • Beweging en gezondheid: Fit in je hoofd en je lichaam door een juiste levensstijl: via spel en beweging leer je op een gezonde manier in het leven staan.
  • Leer- en leefsleutels: Leren leven en leren leren, ingaan op de noden van de klasgroep.

 

2B

In 2B volgt elke leerling volgende twee basisopties om te proeven van onze richtingen in de tweede en derde graad:

  • Sport NIEUW

Aandacht voor beweging, veilige en gezonde levensstijl en communicatieve vaardigheden.

  • Economie en organisatie¬†

Aandacht voor werken met de computer, ICT-vaardigheden. Je leert de wereld bekijken als ondernemer en als koper.