In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Er is tijd om je moeilijkheden uit het basisonderwijs weg te werken. Je klasgroep wordt kleiner gehouden zodat je meer aandacht krijgt. Het tempo ligt in 1B lager dan in 1A.

In 1B komen veel praktische vakken aan bod. Via het vak techniek maak je gedurende zes uren per week kennis met verschillende praktische domeinen. Toch blijft de algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en Frans onmisbaar.

Alle leerlingen in onze 1B hebben dezelfde lessentabel, behalve 1 uur dat je zelf mag kiezen uit IT of Lifestyle. Onze school zet in op een brede algemene vorming met een aantal extra’s waardoor verkenning en extra oefeningen mogelijk zijn.

Profiel van de leerling

1B is geschikt voor jou indien

  • je geen getuigschrift basisonderwijs hebt en toch de leeftijd van 12 jaar bereikt hebt voor 31 december van het lopende schooljaar;
  • je omwille van tempo en minder goed theoretisch inzicht, moeilijkheden in het basisonderwijs ondervond.

Lessentabel

Lesuren in het groen aangeduid, zijn de uren die onze school extra inricht.

Voor vakken zoals Nederlands en Frans krijgen leerlingen een extra lesuur de tijd om extra te oefenen. Leer- en leefsleutels richten we in omdat ze in ons opvoedingsproject passen.

Lesuren die in het geel zijn aangeduid, zijn vakken die je moeten helpen bij het maken van een verdere studiekeuze. De creatieve verkenning van IT en van Lifestyle richten we in opdat leerlingen vanaf het eerste jaar van de tweede graad een juiste studiekeuze zouden kunnen maken.

Leer- en leefsleutels

Het vak leer- en leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardigheden aan die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijdsgenoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, je leert omgaan met stress, opkomen voor jezelf...

Techniek

In het vak techniek maak je vooral kennis met IT, mode, voeding, verzorging, tuinbouw, hout, schildertechnieken en elektriciteit.

Keuzevak (per leerjaar 1 kiezen)

Afhankelijk van wat je goed kan of graag doet, kan je voor één lesuur een vak kiezen. We noemen dit een keuzevak. Het is niet de bedoeling dat je al in het eerste jaar een studiekeuze maakt. We willen je wel maximaal voorbereiden op het maken van een bewuste en weloverwogen keuze in de tweede graad. Het keuzevak laat je proeven van onze richtingen in de bovenbouw. Je kan je interesses aftasten of nieuwe interesses ontdekken.

De inhoud van de verschillende keuzevakken in het eerste jaar wordt hieronder verder toegelicht.

IT

Ben jij ontdekker van de nieuwste apps? Bouw je aan nieuwe werelden met de computer? Maak jij coole filmpjes en foto's die je publiceert op het internet? We vroegen aan leerlingen wat hen interesseert op vlak van IT en kregen onderstaande woordwolk. Als jij je herkent in deze woordwolk is het optie-uur IT vast iets voor jou!

Lifestyle

Weet jij vanavond al wat je morgen aantrekt?
Heb je de laatste STAR WARS al gezien?
Ben je bezig met de inrichting van je kamer?
Luister je naar Justin Bieber of is Dimitri Vegas en Like Mike meer jouw stijl?
Altijd op zoek naar wat helemaal “in” is ?

… dan ben je helemaal into LIFESTYLE !!!