In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder verbreed en uitgediept. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

Alle leerlingen in onze 1A hebben dezelfde lessentabel, behalve 1 uur dat je zelf mag kiezen uit IT of Spaans. Onze school zet in op een brede algemene vorming met een aantal extra’s waardoor verkenning en verdieping mogelijk zijn. Door middel van differentiatie wordt er op maat lesgegeven. 

Profiel van de leerling

1A is geschikt voor jou indien

  • je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
  • je omwille van tempo en theoretisch inzicht, geen moeilijkheden in het basisonderwijs ondervond.

Lessentabel

Lesuren in het groen aangeduid, zijn de uren die onze school extra inricht.

Voor vakken zoals wiskunde en Frans krijgen leerlingen een extra lesuur de tijd om zich te verdiepen in de leerstof of om extra te oefenen. Economie en ondernemen richten we in omdat we leerlingen willen laten kennismaken met economie en ondernemerschap. Leer- en leefsleutels richten we in omdat ze in ons opvoedingsproject passen.

Lesuren die in het geel zijn aangeduid, zijn vakken die je moeten helpen bij het maken van een verdere studiekeuze. De creatieve verkenning van IT en de verkenning van een taal zoals Spaans richten we in opdat leerlingen vanaf het eerste jaar van de tweede graad een juiste studiekeuze zouden kunnen maken.

Leer- en leefsleutels

Het vak leer- en leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardigheden aan die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijdsgenoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, je leert omgaan met stress... Je denkt na over je sterktes en je zwaktes, dat helpt je bij een goede studiekeuze naar de tweede graad.

Economie en ondernemen

Wist je dat je dagelijks in contact komt met ondernemen zonder dat je het beseft?Wil je graag weten wat een ondernemer allemaal doet en hoe zijn producten worden gemaakt? Wil jij op de hoogte zijn van moderne betaalmiddelen en hoe je best met geld kan omgaan? Wil jij de geheimen van de ondernemerswereld ontdekken? Neem je graag eens een kijkje achter de schermen van een bedrijf? Wil je weten of jij je in de luren laat leggen door reclame? Wil je weten wat het milieu te maken heeft met ondernemen?

Wil je weten hoe belangrijk computers en het internet zijn voor een bedrijf?

…dan is ondernemen zeker iets voor jou.

Keuzevakken (per leerjaar 1 kiezen)

Afhankelijk van wat je goed kan of graag doet, kan je voor één lesuur een vak kiezen. We noemen dit een keuzevak. Het is niet de bedoeling dat je al in het eerste jaar een studiekeuze maakt. We willen je wel maximaal voorbereiden op het maken van een bewuste en weloverwogen keuze in de tweede graad. De keuzevakken in het eerste en het tweede jaar helpen je om deze keuze te maken. Ze laten je proeven van onze richtingen in de bovenbouw. Je kan je interesses aftasten of nieuwe interesses ontdekken. We raden je aan om in het tweede jaar voor een ander keuzevak te opteren dan in het eerste jaar, maar dit is geen verplichting. Je moet namelijk een zo duidelijk mogelijk zicht krijgen op je kwaliteiten en je beperkingen, zodat je voor de tweede graad een juiste studiekeuze kan maken.

De inhoud van de verschillende keuzevakken wordt hieronder verder toegelicht.

IT (1ste en 2de jaar)

Ben jij ontdekker van de nieuwste apps? Bouw je aan nieuwe werelden met de computer? Maak jij coole filmpjes en foto's die je publiceert op het internet? We vroegen aan leerlingen wat hen interesseert op vlak van IT en kregen onderstaande woordwolk. Als jij je herkent in deze woordwolk is het optie-uur IT vast iets voor jou!

Spaans (1ste en 2de jaar)

Heb je talent voor talen en wil je graag een nieuwe wereld verkennen? Durf je een uitdaging aangaan? Aarzel dan niet om te kiezen voor een nieuwe taal! Op een speelse manier ontdek je de basis van de Spaanse taal en cultuur. Via internationale projecten (eTwinning) krijg je meteen ook de kans om je basiskennis te toetsen aan de praktijk. Je zal echte contacten leggen, berichtjes uitwisselen en eenvoudige gesprekjes voeren. Zo verwerf je meteen ook vaardigheden die nuttig zijn voor andere vakken. Spaans wordt jouw troef! ¡Bienvenido!