1A

In de A-stroom bouwen we verder op de leerstof van het basisonderwijs. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

We zetten in op een brede algemene vorming. Alle leerlingen in 1A hebben dezelfde lessentabel op één lesuur per week na. Leerlingen kiezen tijdens dat initiatielesuur om uitgebreider kennis te maken met vreemde talen, sociale vorming of economie. Zo kunnen zij proeven van onze richtingen in de tweede en derde graad.

  • Project Talen 

Durf je de uitdaging aangaan? Aarzel niet om te kiezen voor een nieuwe taal! Op een speelse manier krijg je behalve Frans en Engels ook een initiatie in andere vreemde talen, zoals Duits, Spaans, Italiaans,... en ontdek je ook die taal en cultuur. Zo verwerf je meteen ook extra vaardigheden die nuttig zijn voor de taalvakken. Spaans of Duits wordt jouw extra troef! ¡Benvenuto! Willkommen!

  • Project Economie 

Wist jij dat je dagelijks in contact komt met economie en ondernemen zonder dat je het beseft? Wil jij de geheimen van de ondernemer van vandaag ontdekken? Neem je graag eens een kijkje achter de schermen van een bedrijf? Wil je weten hoe belangrijk computers en het internet zijn voor een bedrijf? Dan is economie en ondernemen zeker iets voor jou! Samen zetten we een ondernemend project op touw.

  • Project Maatschappij en welzijn

Ben jij nieuwsgierig naar het gedrag van mensen? Boeit de maatschappij en haar dagelijkse actualiteit jou? Ga je mee op zoek naar wat het welzijn en welbevinden betekent? Deze keuze is voor jou gepast als je graag concreet aan de slag wil gaan met en voor mensen.

 

Bij de onderwijsvernieuwing van het secundair onderwijs heeft elke school de mogelijkheid om vijf lesuren naar keuze in te richten en op deze manier schooleigen accenten te leggen. Voor onze school betekent dit in het eerste jaar:

  • Frans en wiskunde: voor deze vakken krijg je een extra lesuur de tijd, meer tijd om moeilijkere zaken te doen of meer tijd voor extra uitleg en oefeningen.
  • IT en media: een creatieve verkenning van IT en media; je maakt kennis met leuke en nuttige apps en leert toepassingen die je in verschillende vakken kan gebruiken.
  • ZitDatZo-uur: leren leren en leren leven – tips en tricks; maar je bouwt in dit vak ook aan je zelfvertrouwen en een goede klassfeer

2A met keuze basisopties

In 2A kies je voor de basisoptie Moderne talen en wetenschappen, maatschappij en welzijn of Economie en organisatie 

Met deze basisopties kies je steeds voor een brede algemene vorming: een flink basispakket met Nederlands, Frans, Wiskunde en je vroegere W.O.-vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek,…

Na de eerste graad kan je vanuit elk van deze basisopties dan ook kiezen voor gelijk welke richting van de tweede graad (behalve Latijn); ons onderwijsaanbod voor de tweede en derde graad vind je hier.

In de basisoptie Moderne talen en wetenschappen zetten we extra in op talen en wetenschappen met 3 uur vreemde talen en 2 uur wetenschappen en ICT. Voor Economie en organisatie doen we hetzelfde met 5 uur Economie en ICT. Voor de basisoptie Maatschappij en welzijn is er een pakket van 5 uur voor het gelijknamige vak Maatschappij en welzijn.