Als leerling breng je veel tijd door op school. Samen willen we ervoor zorgen dat dit zo aangenaam mogelijk verloopt. Onze school zet in op leren én leven. We vinden het dus belangrijk om volgende vier domeinen als een rode draad doorheen het schoolleven van onze leerlingen te laten lopen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en gezondheid.

Contactpersonen zijn L. Smeyers (adjunct-directeur), E. Rouwens (leerlingbegeleidster) en E. Dubois (Leerzorgbegeleidster)

Leren en studeren

Voor al onze leerlingen

 • Digitale agenda, gecombineerd met planningsagenda
 • Studie- en taaltips in de planningsagenda
 • Vakgerichte en vraaggestuurde remediëring
 • Ondersteunen van het inzicht in wat goed en minder goed gaat bij het studeren, o.a. zelfevaluatie op toetsen, reflectie na proefwerken
 • Begeleide studie 1 maal per week na de schooluren
 • Stille studie in de periode voor de proefwerken na de schooluren
 • Brede basiszorg in alle klassen en alle lessen: iedereen mee!!!

Extra voor de leerlingen van de 1e graad

 • Taalscreening met opvolging (ook voor instromers in hogere jaren)
 • Leer- en leefsleutels

Extra voor de leerlingen van de 3e graad

 • LEMO-test: leerstijlen- en motivatietest

Brede basiszorg én verhoogde zorg voor de leerlingen met dyslexie, AD(H)D, ...

 • In overleg met ouders, leerling en leerkrachtenteam: opstellen van een BP (begeleidingsplan)
 • Tijdklas tijdens proefwerken

Onderwijsloopbaan

2e en 4e jaar

 • Leren kiezen: infobundel met vragenlijst
 • Infobeurs over eigen studierichtingen tijdens de opendeurdag
 • Extra klassenraad en oudercontact 

6 TSO

 • Stappenplan in het keuzeproces
 • Columbus-traject in functie van studiekeuzebegeleiding
 • Informele gespreksmomenten
 • Infosessie CLB
 • BAMA-avond (organisatie scholengemeenschap Malle)
 • SID-in beurs
 • Extra klassenraad en oudercontact/talentenbabbel

7 BSO

 • Kiezen in functie van werk of studie
 • Gespreksmomenten tijdens lessen PAV
 • Infosessie CLB
 • BAMA-avond
 • SID-in beurs

Psychisch en sociaal functioneren met focus op welbevinden

 • Aandacht voor algemeen functioneren van de leerling door het titularisteam en de vakleerkrachten
 • Wekelijks overleg over welbevinden van leerlingen en klassen met adjunct-directeur, leerlingbegeleidster en CLB
 • Aanspreekpersonen voor de leerlingen:
  • Adjunct-directeur
  • Leerlingbegeleidster
  • Medewerkers van het CLB
 • Een greep uit de initiatieven die worden ondernomen om het welbevinden te verhogen:
  • Klaspicknick
  • Acties tegen pesten
  • Klasdagen
  • Leesklas tijdens de middagpauze
  • Inspraak via leerlingenraden
  • Peter/meterschap met gezamenlijke activiteiten doorheen het hele schooljaar
  • Dag van de jeugdbeweging

 Preventieve Gezondheidszorg

 • Organisatie van de wettelijke vaccinaties door CLB
 • Een greep uit de initiatieven die worden genomen om leerlingen te sensibiliseren voor een gezondere levensstijl
  • Project rookvrije klassen
  • Gezonde lunches per graad in combinatie met veldloop
  • Stimuleren tot drinken van water i.p.v. frisdrank
  • Middagsport
  • Bewegen tijdens de pauzes: pingpongtafels op de speelplaats
  • Fluo-acties in het verkeer
  • Projectdagen