In schooljaar 2019-2020 is het project VIOLET (Voor Iedere Ondernemende Leerling Een lapTop) gestart. Hiermee wil de school elke leerling vanaf het derde jaar uitrusten met een degelijke laptop. De aankoop van de laptops gebeurt stapsgewijs. In september 2019 kochten de leerlingen die begonnen aan het vierde en vijfde jaar hun toestel aan. In de daaropvolgende schooljaren kopen telkens de leerlingen die beginnen aan het derde jaar een laptop aan. Op die manier beschikt iedere leerling vanaf het derde jaar over een persoonlijke laptop.  

Elke leerling zal met dezelfde laptop werken als zijn klasgenoten. We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik. De school staat in voor de installatie en het onderhoud ervan. Leerlingen kunnen steeds terecht op het secretariaat voor het installeren van programma’s, herstellingen, verzekeringsdossiers in geval van schade en de uitwisseling van reservelaptops bij defecten.  Ook tijdens de schoolvakanties kan de leerling rekenen op service en ondersteuning. Het telefoonnummer van Signpost voor service en ondersteuning tijdens de vakantie is +32 3 327 30 74. 

Om een laptop te bestellen klik je hier!

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Heeft u nog andere vragen, of wilt u bijkomende informatie? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een laptop voor iedere leerling, waarom juist?

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit alle facetten van het dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs en op onze manier van communiceren en informeren. Als IT-school past Immaculata zich voortdurend aan de evoluties in het digitale landschap aan. Daarom hebben we een ICT-project met een persoonlijk leertoestel uitgewerkt op maat van onze school en onze leerlingen. Hierbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan maar hebben we vele alternatieven overwogen en bestudeerd. De gemaakte keuzes zullen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de laatste stand van de techniek.

Bijna alle leerplannen van het secundair onderwijs in Vlaanderen leggen een belangrijk accent op ICT-integratie. Ook de inspectie heeft hier aandacht voor. ICT wordt dan vaak niet gezien als doel op zich, maar wel als aanvulling om de klassieke manier van lesgegeven te verrijken. Dit is ook de visie van Immaculata. We zullen steeds het beste leermiddel kiezen om het leerproces te sturen.

ICT-integratie is pas mogelijk als er voldoende toestellen zijn. Daarna zal dit medium geleidelijk aan steeds meer toepassingen vinden en zal er ook meer content aangeboden worden.

Ons leerplatform Smartschool en Office365 met Teams staan centraal in ons schoolleven. Smartschool is het primaire communicatiemiddel (berichten) voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is ook een adequaat planningsmiddel (kalender en agenda) en het ideale hulpmiddel om ons zorgbeleid te ondersteunen (leerlingvolgsysteem). Door ook de evaluatiegegevens (skore) en de afwezigheden te registreren via Smartschool kunnen we de begeleiding van de leerlingen nog kwalitatiever onderbouwen. Bovendien ondersteunen Smartschool en Office365 op een interactieve manier het leerproces van de leerlingen. Verder gebruiken steeds meer leerkrachten Smartschool en Teams om leerstof met de leerlingen te delen. De klassieke manier van lesgeven wordt aangevuld met digitale toepassingen. Dit is zeker een meerwaarde voor elke leerling. Hij/zij gebruikt Smartschool en Teams in de klas, maar zeker ook thuis. Zowel leerlingen als ouders hebben toegang tot Smartschool en worden actief betrokken bij het schoolse leven en het leerproces.

 Traditionele handboeken blijven zeker ook in de toekomst een belangrijk leermiddel. Toch bieden de meeste uitgeverijen nu al digitale alternatieven of een interactief platform. Knooppunt en Diddit zijn daar voorbeelden van. Men kan daarmee in de les en thuis aan de slag met (extra) oefeningen, leerpaden, verbreding en verdieping, gedifferentieerde opdrachten en extra achtergrondinformatie. De leerlingen worden in deze platformen op een gedifferentieerde manier uitgedaagd om oefeningen te maken op een niveau dat voor hen haalbaar of uitdagend is om zo te groeien doorheen de leerstof. Door het correct inzetten van digitale middelen geven we de leerling meer leerkansen.

Naast de verschillende leerplatformen komt er ook steeds meer educatieve software op de markt. Ook hier zien we heel wat kansen om het leerproces te verdiepen. Bijkomend voordeel van ICT-integratie is dat leerlingen bewust, tijdens de lessen, hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen en bijschaven.

Via digitale hulpmiddelen krijgen we een beter zicht op het leerrendement van de leerling, zodat de leerkrachten gerichter - hetzij individueel of klassikaal - kunnen bijsturen. Ook het zorgbeleid kan op deze manier kwalitatiever worden ondersteund.

Ook thuis verwachten we dat een leerling over een computer beschikt om Smartschool te raadplegen, opdrachten te maken, teksten te schrijven en oefeningen te maken. De ervaring leert ons dat dit niet in elk gezin evident is.

Als de leerlingen over een eigen toestel beschikken, kunnen ze het ook gebruiken tijdens studiemomenten.

Ook al geloven we rotsvast in ICT-integratie in het lesgebeuren, toch zal de laptop niet in elke les een plaats krijgen. We kiezen steeds resoluut voor de beste aanpak; die wordt niet altijd door de laptop ondersteund. De leerkracht en vakgroep bewaren hier de autonomie.

Waarom wil Immaculata een laptop voor iedere leerling op elk moment?

Vanuit pedagogisch-didactisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt vinden we het belangrijk dat elke leerling van onze school op elk moment over een krachtige leeromgeving beschikt.

Een computer hoort in het moderne onderwijs bij de basisuitrusting van elke leerling in het secundair onderwijs. Immaculata verstrekt deze basisuitrusting aan een kostprijs en met een service die voordeliger zijn dan bij een individuele privé-aankoop.

We kiezen heel bewust voor een geïntegreerd gebruik van ICT tijdens het gewone lesgebeuren. De leerling moet dus steeds over een toestel kunnen beschikken als de leerstof erom vraagt.

Technologie evolueert snel en is alomtegenwoordig. Goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Met een eigen laptop zal elke leerling zijn/haar digitale vaardigheden kunnen trainen en ontwikkelen. We stippen enkele voordelen aan.

 • We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online-informatie.
 • We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
 • We stimuleren ‘computationeel’ of probleemoplossend denken.
 • We maken onze leerlingen ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je je privacy?
 • De leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerlingen behouden.
 • Leerlingen kunnen thuis demofilms bekijken. Zo komt er tijd vrij om in de klas moeilijkere onderdelen van de leerstof te behandelen.
 • Delen van de leerstof kunnen thuis herhaald worden. De leerkracht kan meer tijd spenderen aan leerlingen met een zorgprofiel.
 • Leerlingen kunnen van thuis uit met medeleerlingen makkelijk aan oefeningen samenwerken. De fysieke afstand vormt niet langer een hinderpaal.
 • Iedereen werkt met hetzelfde toestel en heeft dus dezelfde mogelijkheden.

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat belangrijk is in een les, tijdens een toets of een proefwerk.

We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.

Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo kunnen de lessen vlotter verlopen.

Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling …).

Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.

Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).

Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale wifi‐kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken. Niet alle ouders zijn in staat hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze zorg volledig over door gestandaardiseerd te werken

Wat is het engagement van de school?

We beseffen dat dit laptopproject voor de ouders een stevige financiële inspanning vraagt. Ook de school zal voluit blijven investeren: door actieve financiële en materiële inbreng maar ook door het streven naar een verlaging van de schoolrekening.

We hebben ons intern netwerk volledig geoptimaliseerd. We bouwen al enkele jaren een goed WIFI-netwerk uit (Cisco Meraki) dat de nieuwste WIFI6 (=802.11ax) standaard ondersteunt en veel toestellen toelaat. We beschikken over een snelle en veilige internetverbinding van Telenet.

Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de directie een groep mensen bij elkaar gebracht die zich voltijds kunnen inzetten.

Het team bestaat uit de volgende personen:

 • Christel Goetschalckx
 • Jens Van Tendeloo
 • Shanice Van Gorp

Tijdens de schooluren kan u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor bijstand. Tijdens de vakantie kan u bellen naar +32 3 327 30 74.

Waarom starten in het 3de jaar?

We beseffen dat elke leerling op Immaculata gebaat zou zijn bij dit laptopproject; ICT-integratie komt immers in leerplannen van elk leerjaar aan bod. Toch kiezen we er op dit moment voor om te werken vanaf het derde jaar. De volgende overwegingen liggen aan de basis van dit besluit:

We denken dat het niet mogelijk is om een schoolcarrière van 6 of 7 jaar te overbruggen met één toestel. Het toestel is aan het eind van de levenscyclus niet meer performant genoeg.

De garantieperiode van de toestellen bedraagt drie jaar, met een uitbreidmogelijkheid tot maximum 6 jaar (8 euro per maand). Dit geldt enkel voor de laptop die gehuurd wordt bij Leermiddel. Gekochte laptops via de webshop kunnen een extra jaar garantie uitbreiding krijgen mits een eenmalige betaling van 90 euro per jaar.

Om het project kwalitatief uit te bouwen willen we stapsgewijs opbouwen.

Jonge leerlingen hebben al heel wat uitdagingen: nieuwe school, nieuwe aanpak, zware boekentassen, nog te ontwikkelen verantwoordelijkheidszin.

Oudere leerlingen kunnen al beter eigen verantwoordelijkheid opnemen. Ze worden op deze manier ook stapsgewijs op hogere studies voorbereid.

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar beleven hun ICT-integratie dus met de laptops van de laptopkar. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de, 6de en 7de leerjaar gebruiken hun eigen toestel tijdens de les. Op deze manier wordt ICT echt geïntegreerd in de les.

Komt er dan nooit een start van het laptopproject vanaf het eerste jaar?

Op dit moment lijkt ons dit niet haalbaar, maar met de huidige snelheid waarin onze maatschappij verandert, kunnen we niet uitsluiten dat op langere termijn ook gestart wordt met een laptopproject in het eerste jaar.

Voor deze leerlingen worden momenteel laptops in de school ter beschikking gesteld.

Waarom kiest Immaculata voor een laptop?

De eerste stap in ons VIOLET-project was het bepalen van het toestel. Op dat moment waren er twee mogelijkheden: een laptop of een tablet (iPad en Android). Beide toestellen hebben hun voor- en nadelen. Een tablet is zeker lichter en kleiner, misschien ook handiger in gebruik. Deze tablet is er echter eerder om te ‘consumeren’ en iets op te zoeken.

De laptop is er om te ‘produceren’, d.w.z. teksten te schrijven, aan boekhouden te doen, binnen sjablonen werkjes te maken. Bij de laptop hoort ook automatisch een abonnement op de Office 365 omgeving waarbij de laptop dienend kan zijn, een iPad voorlopig minder. Dit is uitgetest. Dit abonnement loopt zo lang de leerling ingeschreven is in onze school.

We kozen resoluut voor een laptop omdat we hierop standaardprogramma’s - die in bepaalde afdelingen onmisbaar zijn - kunnen draaien.

Bovendien is het beheer van deze toestellen gemakkelijker en kunnen we betere garantievoorwaarden bedingen.

Waarom kiest Immaculata voor een toestel uit het business gamma?

Dit toestel gaat intensief gebruikt worden door leerlingen. Deze leerlingen nemen dit toestel mee op de fiets, op de bus. Het moet dus een robuust toestel zijn dat gemaakt is om dikwijls te transporteren. Daarom wordt gekozen voor een stevig chassis in plaats van een behuizing uit lichte kunststof. Verder moeten de scharnieren erop voorzien zijn om 20 keer per dag open en dicht te klappen.

Op de toestellen uit het business gamma kunnen we een uitgebreide dienstverlening voorzien zodat de ouders niet wakker moeten liggen van onverwachte, hoge kosten als er een defect aan het toestel komt.

Zijn ouders en leerlingen verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?

Ja!! We willen voor elke leerling een krachtige ICT- leeromgeving creëren. De ervaring leert ons overduidelijk dat het van heel groot belang is dat iedereen over hetzelfde toestel beschikt. Zo kunnen we de grootste leerwinst garanderen. Als alle leerlingen beschikken over dezelfde configuratie, die ook bij de leerkracht gekend is, kan er het vlotst gewerkt worden in de les. Ook het beheer van de toestellen en de vlotte toegang tot ons netwerk is enkel mogelijk als iedereen hetzelfde toestel heeft. Deze manier van werken laat de school ook toe om de juiste keuzes te maken bij de implementatie van nieuwe programma’s en moderne tools. Op deze manier zorgen we er samen voor, de school in samenwerking met ouders, dat al onze leerlingen hun ICT-integratie op een manier kunnen beleven zodat we hen alle kansen geven in het ondersteunen van hun kennisverwerving en talentontplooiing.

Wat als de leerling thuis al over een toestel beschikt?

We vinden dit uiteraard een vervelende situatie. Toch durven we de ouders vragen om mee in te stappen. De grote troef van dit laptopproject is de uitgebreide dienstverlening. Op deze manier zijn ze er zeker van dat hun dochter of zoon steeds over een goed functionerend toestel zal beschikken dat bovendien zo samengesteld is dat het toestel op een vlotte manier zal functioneren binnen de krachtige ICT-werkomgeving die onze school op dit moment aan het uitbouwen is.

Nadelen eigen toestel

 • Bij een defect of softwareprobleem kunt u niet rekenen op ondersteuning van de school of Leermiddel. Vaak is er bij de eigen laptop geen servicepakket voorzien voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling …). Niet alle ouders kunnen hun zoon of dochter helpen bij een defect van het eigen toestel. Daarom neemt de school via de firma Signpost/Leermiddel deze zorg volledig over.
 • De leerling kan geen beroep doen op een reservetoestel in bruikleen waardoor hij/zij mogelijk achteropraakt.
 • Een particulier toestel is vaak niet geschikt voor intensieve verplaatsingen en intensief gebruik. Het toestel dat via de school aangeboden wordt, is geschikt voor zakelijk gebruik.
 • Softwareversies op het eigen toestel kunnen verschillen van softwareversies op de schooltoestellen (bv. andere drivers, videospelers …).
 • Vaak niet uitgerust met een speciale Wifi‐kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken.
 • De andere leerlingen en de leerkrachten kennen het toestel niet zodat het moeilijker is om hulp te bieden bij een probleem.
 • Geen 3 jaar garantie op de batterij. Bij een laptop aangekocht via Signpost/Leermiddel wordt elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert kosteloos vervangen. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.
 • Geen ondersteuning tijdens de vakanties.
 • Vaak geen schade- en/of diefstalverzekering waardoor de kosten hoog kunnen oplopen.
 • Geen 3/4 jaar ‘Next Business Day On Site’-garantie.

Wat is inbegrepen in de aankoop van de laptop?

Herstelling buiten garantie voor een vast bedrag

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie). Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders. De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is maximaal 39 euro. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Deze service is in de prijs inbegrepen.

Garantie 3/4 jaar ‘Next Business Day On Site’

In de prijs is een garantie-uitbreiding van één jaar naar drie of vier jaar inbegrepen. We voorzien ook een kortere reparatietijd dan de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Deze garantie geldt ook tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan rechtstreeks terecht bij de leverancier (Signpost/Leermiddel).

Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar dit garantiepakket om de leerling, ouders en leerkracht zo weinig mogelijk technische zorgen te geven. Zo groeit iedereen in het gebruik van nieuwe technologie en nieuwe methoden in het onderwijs. Het hele Immaculata team beschouwt dit als een essentieel onderdeel van ons pedagogisch project, ondanks de extra kost die dit met zich meebrengt. Om ons onderwijsproject voor elke leerling optimaal te kunnen realiseren, is het gebruik van een laptop in de les noodzakelijk.

Beschermhoes

Een beschermhoes voor de laptop is ook inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat houdt huren via Leermiddel of aankopen via Signpost in?

Leermiddel/Signpost stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door Leermiddel/Signpost volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.

Leermiddel/Signpost levert de nodige inspanningen zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt, zowel op school als thuis. Dit houdt in dat Leermiddel/Signpost het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is.

De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.

Wat betaalt u voor de laptop?

U heeft 2 mogelijkheden:

Het toestel kan gekocht of gehuurd worden.

Op het einde van de huurtermijn is het toestel uw eigendom. In de tabel vindt u de maandelijkse huurprijs. Bij aanvang van het huurcontract moet een waarborg betaald worden. Als het contract wordt verbroken, zal deze waarborg geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van het tijdstip) komen te vervallen.

Standaard biedt Signpost 3 jaar service aan. Een extra jaar service kost €55 bij aankoop of €90 als dit later wordt bijgekocht. We raden daarom voor starters in het derde jaar aan om dit extra jaar service meteen aan te kopen. Bij huren via Leermiddel kost een verlenging van de waarborg € 8/maand. Dit is maandelijks opzegbaar. Het nemen van garantie is verplicht voor de duur van de schoolloopbaan om volledige service te kunnen blijven aanbieden tot de leerling de school verlaat.

Voor 2022-2023 kozen we voor het volgende toestel:

Lenovo ThinkPad E14 G3 – Ryzen3-5300U – 8 GB – 256 GB SSD - FHD

Leerlingen die starten in het derde jaar kiezen dit toestel met 4 jaar garantie, leerlingen die in een hoger jaar inschrijven kiezen hetzelfde toestel met 3 jaar garantie.

 Leerling van  3de jaar 
(4 jaar garantie)
4de jaar of hoger 
(3 jaar garantie)

 Directe aankoop 

 € 714  € 659

 Huurkoop - aantal maanden
 Bedrag per maand
 Waarborg

 46 maanden
 € 17,45/maand
 8 maanden
 34 maanden
 € 21,35/maand
 6 maanden

Digisprong cashback!

De Vlaamse Regering maakte in 2021 een budget vrij van 375 miljoen. Deze middelen zijn afkomstig van het Europees Herstelfonds uit de corona crisis en moeten binnen de 3 jaar aangewend zijn. Dit is een eenmalige injectie om de digitale kloof te dichten in het onderwijs in Vlaanderen.

Op Immaculata krijg je op het einde van het schooljaar 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 een cashback:
Je laptop is 3 jaar of jonger: je ontvangt in juni een cashback van € 150
Je laptop is ouder dan 3 jaar: je garantieverlenging wordt in juni terugbetaald

Hoe verloopt de betaling van de laptop via Leermiddel (=huren)?

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden.

U loopt geen enkel risico. Leermiddel houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Wat indien de leerling tijdens de huurovereenkomst de school verlaat?

De huurovereenkomst is gedurende de looptijd van 34 (of 28) maanden niet tussentijds opzegbaar, behalve wanneer de leerling tijdens deze periode de school verlaat, om welke reden dan ook. In dat geval kan de huurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd zonder dat u een opzegtermijn in acht moet nemen. Hierbij heeft u twee mogelijkheden.

 • U geeft de laptop onmiddellijk terug aan de school mits betaling van een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 100 euro als de opzegging wordt gegeven in de eerste 12 maanden, 75 euro wanneer de opzegging wordt gegeven in de 13de tot en met 24ste maand, of 50 euro als de huurovereenkomst wordt opgezegd vanaf de 25ste maand tot en met de 34ste maand.
 • U houdt de laptop voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst mits onmiddellijke en integrale betaling van de resterende huurprijs die dan volledig opeisbaar wordt.

Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel beslist om niet te starten in de school dan kunt u de laptop inleveren zonder kosten

Zijn er nog extra kosten?

De voorbije jaren betaalde elk gezin € 7,95 per trimester voor Academic Software. Zolang niet alle leerlingen van onze school ingestapt zijn in het VIOLET-project, blijven we dit afzonderlijk aanrekenen. Academic Software omvat volgende onderdelen:

 • McAfee Antivirus voor 2 computers;
 • Microsoft Office 365 Pro voor 5 computers;
 • Microsoft Windows 10 pro Academic Upgrade;
 • telefonische helpdesk +32 3 327 30 70;
 • ondersteuning bij installatie van andere software waar de licentie gratis voor het onderwijs is (onder andere Autocad, 3D Studio Max, Fusion 360, Inventor, Maya, Revid, Archicad, DreamSpark software …)

Academic Software steunt op het solidariteitsprincipe en is er voor alle leerlingen, zowel voor de laptop aangekocht via de school als voor eigen pc’s en laptops thuis.

Welke programma’s (software) staan op de laptop?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school en is volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school oplegt. Concreet betekent dit dat de laptop minstens voorzien is van Windows 10 Pro en Office 365.

Is Adobe software inbegrepen?

In sommige richtingen werken de leerlingen ook met software van Adobe. Dit is niet standaard inbegrepen.

Leerlingen die Adobe software nodig hebben voor hun lessen of dit privé wensen te gebruiken, kunnen een Adobe Creative Cloud licentie nemen via de school aan € 35 per jaar. Dit geeft hen het recht Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, Indesign … te gebruiken op 2 toestellen. Bestellen kan via volgende link: https://bit.ly/30JaPwb.

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

Buiten de schooluren mag de laptop vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op school bewaard. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.

Werkt de leerling constant op de laptop?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.

Hoe kunt u schade aan de laptop vermijden?

Een laptop, hoe stevig het toestel ook mag zijn, moet met zorg worden behandeld. Uit ervaring weten we dat bij laptops vaak dezelfde schade terugkomt.

Beschadiging van de kast

Dit wordt veroorzaakt door stoten of het laten vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar het beeldscherm en de wifi-antenne. Doordat ze onbeschermd zijn, zal de laptop uiteindelijk zonder beeld of wifi vallen.

Een gebroken beeldscherm

Het beeldscherm breekt als er te veel druk wordt uitgeoefend langs de voorzijde of de achterzijde. Aan de oppervlakte voel je niets, maar de elektronische laag binnenin is gebarsten. Het centrum van de barst kan ook onder de kaderrand zitten. Langs de rand en doorheen het scherm komen zwarte vlekken voor die steeds groter kunnen worden. Door te veel druk op het scherm (voor‐ of achterzijde) kan op die plaats ook een vlek ontstaan waar het beeld lichter wordt. Even nefast is het dichtklappen van het beeldscherm met een voorwerp tussen het scherm en het toetsenbord. Het beeldscherm kan ook beschadigd raken door de laptop in een overvolle boekentas te proppen. Wees dus steeds voorzichtig!

Om dit te voorkomen verwachten we dat de leerling zijn laptop steeds vervoert in de bijgeleverde beschermhoes.

Mijn laptop is defect. Wat moet ik doen?

Tijdens de schooluren brengt de leerling de laptop binnen op het secretariaat van de school. Tijdens de vakantieperiodes neemt de leerling tijdens de kantooruren contact op met Leermiddel/Signpost.

Als de laptop niet onmiddellijk kan gerepareerd worden dan zal de school (of Leermiddel/Signpost tijdens de schoolvakanties) de leerling een vervangtoestel in bruikleen geven gedurende de herstelperiode.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor u de laptop binnenbrengt. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

Als de laptop is ingesteld voor automatische synchronisatie met de online opslagruimte controleer dan ook of de bestanden wel degelijk in de online opslagruimte staan. Misschien werkt de synchronisatie niet door een probleem met de software.

Softwareproblemen kunnen direct opgelost worden omdat we meteen alle software vernieuwen. U krijgt uw toestel terug met de oorspronkelijke instellingen. Dit houdt wel in dat alle opgeslagen bestanden op de laptop worden verwijderd. Bewaar daarom uw bestanden in Smartschool of op OneDrive.

Technische problemen binnen garantie

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Als de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld dan krijgt de leerling meteen een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Omdat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

Technische problemen buiten garantie

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: kapotte schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade… De school geeft de leerling onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Voor deze herstelling wordt een forfaitair bedrag van 39 euro per schadegeval aangerekend. Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies. Deze schadegevallen worden individueel behandeld.

U kunt defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben dan beschouwen we deze als afzonderlijke schadegevallen. U zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. U kunt dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen. Het is mogelijk dat u dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering kan terugkrijgen. De school zal echter niet bemiddelen met een verzekeringsmaatschappij. Een goede klaswerking vereist dat de leerling steeds over een goed werkend toestel beschikt, daarom moeten alle herstellingen door de school uitgevoerd worden.

Meerdere keren per week komt een erkende technicus naar de school. Defecte laptops kunnen dus snel hersteld worden waardoor de reservetoestellen slechts voor een korte periode uitgeleend moeten worden. Er zullen dus steeds voldoende reservetoestellen beschikbaar zijn op school. Dit systeem komt in gedrang wanneer ouders het toestel ergens anders aanbieden voor een herstelling. Breng een defecte laptop dus altijd binnen op school.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie (dit is een schadegeval) of binnen de garantie valt. Het huurkoopcontract van de laptop voorziet dat het toestel eigendom blijft van de school gedurende de looptijd van het contract. Daarom kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem.

Via Smartschool, e-mail of telefonisch worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie(het franchisebedrag bedraagt maximaal 39 euro).

Het is mogelijk dat een andere leerling uw laptop beschadigt. De eigenaar van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan het leerlingensecretariaat. Het secretariaat contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. Nadien kan een tuchtsanctie volgen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.

Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Voor herstellingen van schade als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme…) vraagt Leermiddel/Signpost geen vergoeding. Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.

Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Wanneer de schade aan de laptop te wijten is aan externe factoren zoals schade door een val, een breuk van het beeldscherm door te veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme dan wordt een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 39 euro. Als de herstelkost echter lager is dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend. U betaalt dus maximaal 39 euro bij een defect. Ook als de leerling kan aantonen dat de schade de schuld is van een derde blijft de leerling verantwoordelijk voor het betalen van de herstelprijs. De leerling moet de schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde.

Mijn laptop is gestolen. Wat moet ik doen?

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging buiten de school, zal Leermiddel/Signpost een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 39euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Leermiddel/Signpost.

In geval van verlies of diefstal van de laptop binnen de school of zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel/Signpost een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

Welke service is er tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties geldt dezelfde garantie als tijdens de schooluren. De leerling kan tijdens vakanties rechtstreeks terecht bij de leverancier (Leermiddel/Signpost) elke werkdag tussen 9u en 17u via +32 3 327 30 74 of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor aangekochte toestellen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor gehuurde toestellen.

Wat als ik meerdere kinderen op school heb?

We voorzien een korting van 50 euro op de aankoop van het toestel voor het tweede kind en een korting van 100 euro voor het derde kind en volgende. Deze kinderen moeten gelijktijdig in onze school ingeschreven zijn en moeten deel uitmaken van dezelfde leefeenheid. Onder ‘dezelfde leefeenheid’ verstaan we:

 • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben), maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en –zussen).

De ouder(s) dienen zelf een aanvraag voor deze korting(en) in bij de directie van de school ten laatste op 15 oktober. Na 15 oktober kan er geen aanspraak op de korting meer gemaakt worden. Leerlingen die op een later tijdstip starten, moeten hun aanvraag op dezelfde wijze binnen de week na de ondertekening van hun contract indienen.

Wat verwachten we van de leerling?

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het wifi-netwerk van de school (en op andere netwerken). Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of de medewerkers van het laptopteam.

Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Immaculata biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen. Bij een verplaatsing volg je steeds de instructies van de leerkracht. Doe je dat niet dan is de school niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats. Bewaar je laptop in je locker (op slot!) of in je boekentas zodat het toestel veilig is opgeborgen.

Wat gebeurt er bij wanbetaling?

In geval van wanbetaling heeft Leermiddel het recht om de service op te schorten. Leermiddel mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg zoals omschreven in artikel 3 van de huurovereenkomst. Leermiddel mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg. Leermiddel kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz.

U ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

Al deze maatregelen zijn pas van toepassing indien er in overleg met de school niet tot een geschikte oplossing wordt gekomen.

Is er garantie op de batterij?

De garantie op de batterij is uitgebreid naar 3 jaar. Leermiddel/Signpost vervangt kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.

Is er een muis, klavier en hoofdtelefoon voorzien bij de laptop?

Dit is niet voorzien. De leerlingen kopen dit zelf aan als ze dit wensen. Een stevige beschermhoes is wel voorzien in de prijs.

Wat is de duurtijd van het huurcontract?

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op Immaculata, afhankelijk van de studierichting. Vanaf het derde jaar wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

Voor onze school is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. Daarom voorzien we voor de terugbetaling van de laptop een periode van drie of vier jaar. De drie/vier gebruiksjaren van het toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de totale kostprijs.

 • Bij de start in het derde jaar van Immaculata beschikt de leerling over een nieuwe laptop die hij/zij zowel op school als thuis kan gebruiken.
 • De leerling heeft drie jaar of vier jaar* recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft drie jaar of vier jaar* recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties… **
 • De leerling heeft drie jaar of vier jaar* recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft drie jaar of vier jaar* recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft drie jaar of vier jaar* recht op onmiddellijke hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt. **

*De drie of vier jaar ondersteuning is afhankelijk van het gekozen contract!

** Wanneer de leerling de school verlaat vooraleer de drie/vier jaar om zijn, is er geen service in de school meer inbegrepen! Het Office365 abonnement is gekoppeld aan de inschrijving in onze school en zal dus vervallen. Dit is normaal geen probleem omdat de meeste scholen, hogescholen en universiteiten ook Office365 aanbieden aan hun leerlingen/studenten.

Technische specificaties model 2022 -2023

 • Lenovo ThinkPad E14 Gen 3
 • 14" FHD TN 250N AntiGlare ABS
 • Microsoft Windows 11 Pro EDU
 • AMD Ryzen 3-5300U
 • 8GB RAM DDR4-3200
 • 256GB SSD M.2 2242 NVMe TLC
 • 65W USB-C PCC 3PIN BK EU
 • 3Cell 45Wh Internal
 • RGB Camera SW - Win11
 • Wifi LAN 2X2
 • 1.64Kg
 • Spill-resistant keyboard Azerty
 • 1 USB 2.0
 • 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On)
 • 1 USB-C 3.2 Gen 1(support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™1.2)
 • 1 HDMI 1.4b
 • 1 Ethernet(RJ-45)
 • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)

Technische specificaties model 2021 -2022

Merk en type

HP Probook 445 G8

Besturingssysteem

Windows 10 Education

Behuizing

De behuizing van de laptop is van een betere kwaliteit dan de doorsnee laptop om schade te beperken. Schadegevallen beperken staat gelijk aan kosten beperken!

Processor

AMD Ryzen 5 5600U APU
2.3 GHz Base clock, up to 4.2 GHz Maximum boost clock
16 MB L3 cache and 6 cores

Geheugen

8GB werkgeheugen is voldoende om een vlotte gelijktijdige werking van een gemiddeld aantal toepassingen te garanderen.

8 GB DDR4-3200 SDRAM SODIMMs
Supports dual-channel memory
Slots are accessible/upgradeable
System runs at 3200 MT/s
Maximum 32 GB

Opslag

256 GB PCIe NVMe Value M.2 SSD
We kiezen voor de nieuwe en snellere SSD-schijf. De schijfgrootte wordt beperkt omdat we 4TB online opslag aanbieden aan de leerling en omdat grotere versies van de SSD-schijf duurder zijn. Het effect op de prestaties van de laptop is niet te onderschatten: het comfort voor de gebruiker stijgt, het energiegebruik daalt, de batterij gaat langer mee en het gewicht van de laptop daalt.

Scherm

14″ FHD (1920 x 1080), IPS, 250 nits, antireflectie
We kiezen bewust voor een formaat dat de middenweg is tussen grootte, mobiliteit, gewicht en de plaatsing op een bank in de klas. Het beschikt over een ontspiegeld scherm om de weerkaatsing van het zonlicht in het scherm te beperken en het comfort van de leerling te verhogen. De resolutie is hoog voor een 14”-scherm en zorgt voor een aangename en scherpe kijkervaring.
Dit is een degelijk middenklasse toestel. Het is klein en licht. Het neemt niet te veel ruimte in op een (klas)bankje.
Bovendien kan je het makkelijk in de rugzak opbergen.

Grafische kaart

AMD Radeon Graphics
Supported: HD decode, DX12, and HDMI 1.4b

Gaat langer mee en het gewicht van de laptop daalt.

Camera

720p HD Camera met microfoon

De camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen. De interne micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te nemen.

Toetsenbord

Azerty zonder numeriek klavier, spill-resistant
We hebben bewust gekozen voor een toestel zonder numeriek klavier om het toestel compact te houden.

Poorten

 • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port (Power delivery, DisplayPort 1.4)
 • 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (1 charging, 1 powered port)
 • 1 x gecombineerde audioaansluiting
 • 1 x HDMI 1.4b port
 • SD-kaartlezer,
 • RJ45 netwerkpoort

Draadloze verbinding

Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) and Bluetooth 5 combo, non-vPro

Ethernet verbinding

Realtek 10/100/1000 GbE NIC

Batterij

HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion polymer

Op de batterij zit 3 jaar garantie. Bij elk ander toestel is de garantie op de batterij slechts 6 maanden indien u een toestel in de winkel koopt (kleine lettertjes). Onvoorziene kosten worden nu vermeden.

AC Adapter

HP Smart 65 W USB Type-C adapter

Afmetingen (B x D x H)

32.18 x 21.38 x 1.98 cm

Gewicht

1.38 kg

Technische specificaties model 2019-2020 en 2020-2021

Merk en type

Lenovo Business laptop Thinkpad L390
De Thinkpad L390 is een licht toestel dat volledig ontworpen is voor mobiliteit. Die mobiliteit wordt nog beter door de RapidCharge-functie van de batterij waarmee gebruikers in één uur tot 80% kunnen opladen.
De L390 is een krachtige laptop die is uitgerust met de nieuwste Intel Core processors (met optionele Intel Protechnologie voor geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid). 2×2 ac wifi en een volledige reeks poorten houden je verbonden met het internet en andere externe apparaten.
Dankzij uitgebreide aansluitpoorten zoals USB Type C, USB 3.0 en HDMI kun je de meeste randapparaten eenvoudig aansluiten. Door de Dual Band ac (2×2) en Bluetooth 5.0 maak je gemakkelijk draadloze verbinding met het internet.
De L390 is gemaakt voor frequent gebruik en is getest op duurzaamheid.

Behuizing

De behuizing van de laptop is van een betere kwaliteit dan de doorsnee laptop om schade te beperken.
Schadegevallen beperken staat gelijk aan kosten beperken!

Processor

Intel Core i3-8145U Processor (4MB Cache, up to 3,90 GHz)

We kiezen voor de Intel Core i3-8145U processor omdat we gedurende 3 jaar een vlotte werking van de laptop eisen. Met de goedkopere Celeron processor kunnen we dit niet garanderen. Zwaardere types van processoren zouden de prijs enorm doen toenemen. We willen de laptop betaalbaar houden voor iedereen.

Besturingssysteem

Windows 10 professional

Scherm

13.3″ FHD (1920 x 1080), IPS, 250 nits, antireflectie
We kiezen bewust voor een formaat dat de middenweg is tussen grootte, mobiliteit, gewicht en de plaatsing op een bank in de klas. Het beschikt over een ontspiegeld scherm om de weerkaatsing van het zonlicht in het scherm te beperken en het comfort van de leerling te verhogen. De resolutie is hoog voor een 13,3”-scherm en zorgt voor een aangename en scherpe kijkervaring.
Dit is een degelijk middenklasse toestel. Het is klein en licht. Het neemt niet te veel ruimte in op een (klas)bankje.
Bovendien kan je het makkelijk in de rugzak opbergen.

Geheugen

8GB DDR4 2400MHz SODIMM
8GB werkgeheugen is voldoende om een vlotte gelijktijdige werking van een gemiddeld aantal toepassingen te garanderen.

Grafische kaart

Integrated Intel UHD Graphics 620

Opslag

128GB Solid State Drive M.2 2242 NVMe
We kiezen voor de nieuwe en snellere SSD-schijf. De schijfgrootte wordt beperkt omdat we 4TB online opslag aanbieden aan de leerling en omdat grotere versies van de SSD-schijf duurder zijn. Het effect op de prestaties van de laptop is niet te onderschatten: het comfort voor de gebruiker stijgt, het energiegebruik daalt, de batterij gaat langer mee en het gewicht van de laptop daalt.
Mits een meerprijs kan geopteerd worden voor een 256 GB SSD, M.2 2280, NVMe, Opal, TLC.

AC Adapter

65W AC Adapter (3pin) – (USB Type C)

Camera

720p HD Camera met microfoon
De camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen. De interne micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te nemen.

Toetsenbord

Azerty zonder numeriek klavier
We hebben bewust gekozen voor een toestel zonder numeriek klavier om het toestel compact te houden.

Poorten

2 x USB-C, 2 x USB 3.0, HDMI 1.4, gecombineerde audioaansluiting, micro SD-kaartlezer, mini RJ45netwerkuitbreiding

Batterij

3 Cell Li-Polymer Battery 45WH
Op de batterij zit 3 jaar garantie. Bij elk ander toestel is de garantie op de batterij slechts 6 maanden indien u een toestel in de winkel koopt (kleine lettertjes). Onvoorziene kosten worden nu vermeden.

Draadloze verbindingen

Intel Wireless-AC 9560 2x2 AC, Bluetooth-versie 5.0 vPro

Afmetingen (B x D x H)

32,2 cm x 22,42 cm x 1,88 cm

Gewicht

1,46kg