Voor deze inschrijvingen kan u terecht op

  • Voor inschrijvingen schooljaar 2020 -2021 zal er eind juni, begin juli en eind augustus de mogelijkheid zijn om in te schrijven!

Hoe verloopt de inschrijving?

  • Eén of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde in het inschrijvingsregister.
  • De gegevens van de nieuwe leerling worden ingevuld of nagekeken.
  • De ouder(s) tekent/tekenen voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement van de school. Dan is de inschrijving officieel!

Meebrengen

  •  Identiteitskaart van de leerling
  • (Kopie van) het jaarrapport en het behaalde attest
  • Indien van toepassing: attest van ontwikkelingsstoornis of leerstoornis

Intakegesprek

Ouders hebben de mogelijkheid om een gesprek te plannen met de adjunct-directeur indien noodzakelijk voor een vlotte overstap naar onze school. In dit gesprek kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen. Voor specifieke bekommernissen rond leer- en/of ontwikkelingsstoornissen organiseren we tevens een zorg-intakegesprek met de leerlingbegeleiders.