Inschrijving voor het eerste jaar? 

Voor leerlingen die willen starten in het eerste jaar, starten de inschrijvingen op verschillende momenten in functie van de bij decreet bepaalde voorrangsgroepen:

 • Broers en zussen van leerlingen die al school lopen op onze school en kinderen van werknemers van onze school: van maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april  steeds na afspraak met de adjunct-directeur mevr. L. Smeyers;
 • Kandidaat leerlingen zonder voorrangsregeling kunnen voor het eerste jaar na de paasvakantie inschrijven;
  • Woensdag 22 april van 13 tot 15 uur en van 17 tot 19 uur;
  • Zaterdag 9 mei tijdens de opendeurdag van 13 tot 17 uur;
  • Andere momenten steeds na afspraak.

Hoe verloopt de inschrijving?

 • Eén of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde in het inschrijvingsregister.
 • De gegevens van de nieuwe leerling worden ingevuld of nagekeken. (identiteitskaart leerling)
 • De ouder(s) tekent/tekenen voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement van de school. Dan is de inschrijving officieel!

Intakegesprek

Ouders hebben de mogelijkheid om een gesprek te plannen met de adjunct-directeur om de overstap van basisonderwijs naar het middelbaar vlot te laten verlopen. In dit gesprek kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen. Voor specifieke bekommernissen rond leer- en/of ontwikkelingsstoornissen organiseren we tevens een zorg-intakegesprek met de leerlingbegeleiders.