eTwinningproject voor de vakken Frans en Informatica 

(2015-2016) 4 Handel-talen

Partnerscholen:
IX. gimnazija, Zagreb (Kroatië)
Fredrika Bremergymnasium, Häninge (Zweden)

Duurzame ontwikkeling, ecologie, natuurbehoud, ...
Te vaak hebben deze termen geen enkele concrete betekenis voor jongeren alhoewel ze toch de algemene principes ervan kennen.
Dit project wil ervoor zorgen dat deze materie makkelijker toegankelijker wordt voor onze jongeren. Dankzij samenwerkingsactiveiten zullen de leerlingen zich kleine handelingen kunnen eigen maken die wel eens het verschil zouden kunnen maken binnen 30 jaar.
Via een Skype Mystère ontdekten de leerlingen met welke landen ze gedurende een heel jaar zouden samenwerken. Daarna maakten ze video’s om zichzelf en de school voor te stellen.
In november gingen we van start met het thema duurzame ontwikkeling. In de drie landen lazen de leerlingen teksten over dit thema en verzamelden ze nuttige woordenschat op een virtuele muur. Al de leerlingen bekeken de kortfilm “Le trop petit prince” en zochten samen op het forum naar een nieuw einde voor deze kortfilm en naar de betekenis ervan.
Om eens te kijken hoe leerlingen in het dagelijks leven de principes van ecologie toepassen, stelden de Kroatische en Belgische leerlingen een enquête op die werd ingevuld door leerlingen in de verschillende landen. Deze resultaten werden verwerkt in de lessen Informatica. Op 9 mei stelden de Belgische en Kroatische leerlingen de resultaten van hun enquête voor aan alle deelnemers tijdens een videoconferentie in het Frans. Ze gaven elkaar ook tips om beter om te gaan met de natuur. De Zweedse leerlingen organiseerden tijdens deze videoconferentie een interactieve quiz over alles wat we tijdens dit project geleerd hadden. Een mooi slot van dit geslaagde project!

Links : https://live.etwinning.net/projects/project/120390 (eTwinningplatform)