eTwinningproject voor het vak Frans (2015-2016) 5 Handel

Partnerschool :
Fredrika Bremergymnasium, Häninge (Zweden)

 

Dit project voor het vak Frans bood aan de leerlingen de mogelijkheid om de redacteurs te zijn van hun eigen magazine. In internationale groepjes deden ze onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp en schreven ze samen een artikel. Al deze artikels werden gepubliceerd in een online magazine.
Vooraleer de lln konden samenwerken, leerden ze elkaar eerst beter kennen. Ze ontdekten uit welk land hun partners kwamen via een Skype Mystère en stelden zich daarna individueel voor in een onlinespel.
Ze brainstormden samen om de onderwerpen van het magazine te bepalen en vormden zo internationale teams.
Elke week werden er redactievergaderingen georganiseerd. De teams overlegden om de inhoud en structuur van hun artikel vast te leggen om zo uiteindelijk samen het artikel te kunnen schrijven.
Begin juni was het dan zover : de publicatie van een onlinetijdschrift voor én door jongeren : https://issuu.com/vrma/docs/magazine_a_la_une
Veel leesplezier!

Links : https://live.etwinning.net/projects/project/124398 (eTwinningplatform)