eTwinning-project in het Frans (6 Informaticabeheer)

Schooljaar 2015-2016

Partnerschool:
Lycée professionnel Léonard de Vinci, Bagneux (Frankrijk)

Het project behaalde een nationaal kwaliteitslabel en een prijs voor innovatief ICT-gebruik in de eTwinning Wedstrijd 2016

 

Zowel de Franse als de Vlaamse leerlingen leren talen en informatica op school. Maar wat hen écht interesseert, dat zijn videogames. Waarom zouden ze dus niet hun creatieve krachten bundelen en samen leren via het ontwerpen, programmeren en spelen van games en bovendien de resultaten van dit project delen met andere Europese jongeren?

Het uitgangspunt én het uiteindelijke resultaat van dit project zijn videogames, maar tussen het begin- en het eindpunt leggen de leerlingen een weg af die bezaaid is met uitdagingen : communiceren, al dan niet in een vreemde taal, ontwerpen, programmeren en evalueren. In de loop van het project gaan de jongeren ook vooroordelen overwinnen, stereotypen ontkrachten en culturele eigenheden respecteren. Concreet : door elkaar te vinden in een gemeenschappelijke passie, namelijk games, ontdekken de Franse leerlingen dat België meer is dan Brussel en dat niet alle Belgen terroristen zijn. De Vlamingen leren dat je fier mag zijn op je cultuurpatrimonium en ze beseffen dat hun Frans nog niet zo slecht is want dat ze wel degelijk kunnen communiceren met échte Fransen…

Link: https://twinspace.etwinning.net/17730 (eTwinningplatform)