Mode wordt ruim bekeken en er is veel aandacht voor een brede vorming van de leerlingen. Waar men in de tweede graad een aantal voorbereidende competenties verworven heeft om tot de verkoop te komen, zullen deze in de derde graad worden toegepast in concrete verkoopsituaties.

De context verkoop wordt meer geconcretiseerd.


De leerlingen worden opgeleid voor concrete arbeidssituaties. Hiervoor zijn theorie en praktijk steeds geïntegreerd. In de derde graad is het de bedoeling dat de leerlingen groeien naar zelfstandigheid.


Wat ik moet kunnen…
Ik

  • heb interesse voor mode en lifestyle in het algemeen en volg de modetrends;
  • wil met klanten communiceren teneinde modeartikelen te verkopen;
  • wil graag op een constructieve en respectvolle manier omgaan met mensen;
  • ben bereid om zowel zelfstandig aan het werk te gaan als samen te werken in een team;
  • wil met nieuwe technieken leren werken en die toepassen in eigen of te retoucheren realisaties;
  • ben bereid me voldoende in te zetten om nauwkeurig te werken;
  • ben bereid om eigen digitale vaardigheden voortdurend verder te ontwikkelen.

Verdere studies en tewerkstelling
Gunstige tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich vooral in de distributiesector als volwaardige confectiemedewerkster, retoucheuse, zelfstandig naaister, verkoopster in mode- en textielsector. Tijdens het 7de jaar Modespecialisatie en trendstudie wordt je opgeleid tot een zelfstandige retoucheuse met aandacht voor commercieel ondernemen en wordt mijn vakkennis nog verder uitgediept.

Ik krijg de kans stage te lopen in specifieke modezaken en te werken voor een modeontwerper. Dit verhoogt mijn kansen op de arbeidsmarkt, waar de vraag naar gespecialiseerde, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers toeneemt.

NIEUW:
Na een 7de specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie behaal ik een diploma secundair onderwijs en een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer of commercieel ondernemen. Met dit attest kan ik bovendien als zelfstandig ondernemer aan de slag.

Lessentabel