Als leerling breng je veel tijd door op school. Samen met jou willen we ervoor zorgen dat dit zo aangenaam mogelijk verloopt. Onze school zet in op leren én leven. We vinden het dus belangrijk om volgende vier domeinen als een rode draad doorheen jullie schoolleven te laten lopen: Leren en studeren, studiekeuzebegeleiding, socio-emotionele begeleiding en gezondheid.

Leren en studeren

Voor al onze leerlingen:

 • Digitale agenda, gecombineerd met planningsagenda
 • Studie- en taaltips in de planningsagenda
 • Vakgerichte en vraaggestuurde remediëring
 • Ondersteunen van het inzicht in wat goed en minder goed gaat bij het studeren, o.a. zelfevaluatie op toetsen, reflectie na proefwerken

Voor de leerlingen van de 1e graad

 • Taalscreening met opvolging (meer informatie bij Eef Dubois)
 • Leer- en leefsleutels
 • Huiswerkklas op dinsdag of donderdag (meer informatie bij Veerle Thys)

Voor de leerlingen van de 2e graad

 • EHBL – eerste hulp bij leren

Voor de leerlingen van de 3e graad

 • LEMO-test: leerstijlen en motivatietest
 • Leerateliers voor leerlingen in 5 TSO

Voor de leerlingen met dyslexie, AD(H)D, ...:

 • In overleg met ouders, leerling en leerkrachtenteam: opstellen van een ondersteuningsplan (EVA – engagementsverklaring)
 • Tijdklas tijdens proefwerken

Heb je vragen, neem contact op met Elfi Devriendt of Ann Geentjens.

Studiekeuzebegeleiding

2e en 4e jaars

 • Leren kiezen
 • Info-avonden

6 TSO

 • Stappenplan in het keuzeproces
 • Maandelijkse gespreksmomenten
 • Infosessie CLB
 • BAMA-avond (organisatie scholengemeenschap Malle)
 • Specifieke aandacht tijdens extra klassenraden en oudercontact
 • SID-in beurs

6 BSO – 7 BS

 • Kiezen in functie van werk of studie

Socio-emotionele begeleiding

 • Titularissen en vakleerkrachten maken graag tijd voor jou
 • Adjunct-directie, leerlingcoordinator en CLB overleggen wekelijks over het welbevinden van onze leerlingen en onze klassen
 • Leerlingen kunnen terecht bij:
  • CLB
  • Adjunct-directie
  • Leerlingcoördinator 

Gezondheid centraal

 • Project rookvrije klassen
 • Gezond ontbijt per graad
 • Fruit op school (1e maandag van de maand)
 • Kraantjeswater, geen frisdranken
 • Leesklas tijdens middagpauzes
 • Middagsport
 • Allerlei klasdagen