Heb je interesse om je in te schrijven in het eerste jaar? Kijk dan uit naar volgende data:

 • Inschrijven met voorrang (voor broers en zussen van onze leerlingen en voor kinderen van personeelsleden): van maandag 20 maart tot en met vrijdag 31 maart na telefonische afspraak met de adjunct-directeur mevr. L. Smeyers;
 • Woensdag 19 april van 13 tot 15 uur en van 17 tot 19 uur;
 • Zaterdag 6 mei tijdens de opendeurdag van 13 tot 17 uur;
 • Vanaf 6 mei na telefonische afspraak met de adjunct-directeur mevr. L. Smeyers.

Hoe verloopt de inschrijving?

 • Eén of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde in het inschrijvingsregister.
 • De gegevens van de nieuwe leerling worden ingevuld of nagekeken. 
 • De ouder(s) tekent/tekenen voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement van de school. Dan is de inschrijving officieel!
 • Wat breng je mee naar de inschrijving?
 • Identiteitskaart of SIS-kaart;
 • Baso-fiche indien de vorige school ze reeds bezorgde.

Wat na de inschrijving?

Er volgt nog een kort gesprek tussen de nieuwe leerling, de ouder (s) en de adjunct-directeur mevr. Smeyers om nader kennis te maken en om extra info uit te wisselen zodat een vlotte start kan gemaakt worden op 1 september. Dit gesprek vindt plaats zonder afspraak op volgende momenten:

 • Vrijdag 30 juni tussen 16 en 20 uur;
 • Van maandag 3 juli tot vrijdag 7 juli van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16uur.

Wat breng je mee naar dit intakegesprek?

 • Eindrapport
 • BASO-fiche (indien nog niet afgegeven)
 • Getuigschrift of attest gevolgde leerjaren

Heb je een zorggesprek nodig?

Tijdens het inschrijfmoment wordt een afspraak gemaakt met de leerlingbegeleider mevr. Geentjens of mevr. Devriendt.