eTwinning is een Europees netwerk van scholen in Europa. De hoofdbedoeling is om samenwerkingsprojecten op te zetten waaraan leerlingen uit verschillende landen kunnen deelnemen. Die samenwerking gebeurt met behulp van ICT-tools. Geheel in de geest van de tijd communiceren jongeren voornamelijk via het internet zonder dat ze ook echt op reis hoeven te gaan om iemand uit een ander Europees land te ontmoeten. Met eTwinning leren jongeren in een zinvolle context, ze integreren ICT op een natuurlijke wijze en ze verwerven een Europees bewustzijn.


Het Immaculata Instituut is ondertussen reeds meerdere jaren intensief actief bij het opzetten van eTwinning-projecten. Voor veel van onze projecten kregen we ook nationale en zelfs internationale onderscheidingen.

eTwinningproject voor de vakken Frans en Informatica 

(2015-2016) 4 Handel-talen

Partnerscholen:
IX. gimnazija, Zagreb (Kroatië)
Fredrika Bremergymnasium, Häninge (Zweden)

Duurzame ontwikkeling, ecologie, natuurbehoud, ...
Te vaak hebben deze termen geen enkele concrete betekenis voor jongeren alhoewel ze toch de algemene principes ervan kennen.
Dit project wil ervoor zorgen dat deze materie makkelijker toegankelijker wordt voor onze jongeren. Dankzij samenwerkingsactiveiten zullen de leerlingen zich kleine handelingen kunnen eigen maken die wel eens het verschil zouden kunnen maken binnen 30 jaar.
Via een Skype Mystère ontdekten de leerlingen met welke landen ze gedurende een heel jaar zouden samenwerken. Daarna maakten ze video’s om zichzelf en de school voor te stellen.
In november gingen we van start met het thema duurzame ontwikkeling. In de drie landen lazen de leerlingen teksten over dit thema en verzamelden ze nuttige woordenschat op een virtuele muur. Al de leerlingen bekeken de kortfilm “Le trop petit prince” en zochten samen op het forum naar een nieuw einde voor deze kortfilm en naar de betekenis ervan.
Om eens te kijken hoe leerlingen in het dagelijks leven de principes van ecologie toepassen, stelden de Kroatische en Belgische leerlingen een enquête op die werd ingevuld door leerlingen in de verschillende landen. Deze resultaten werden verwerkt in de lessen Informatica. Op 9 mei stelden de Belgische en Kroatische leerlingen de resultaten van hun enquête voor aan alle deelnemers tijdens een videoconferentie in het Frans. Ze gaven elkaar ook tips om beter om te gaan met de natuur. De Zweedse leerlingen organiseerden tijdens deze videoconferentie een interactieve quiz over alles wat we tijdens dit project geleerd hadden. Een mooi slot van dit geslaagde project!

Links : https://live.etwinning.net/projects/project/120390 (eTwinningplatform)

eTwinningproject voor het vak Frans (2015-2016) 5 Handel

Partnerschool :
Fredrika Bremergymnasium, Häninge (Zweden)

 

Dit project voor het vak Frans bood aan de leerlingen de mogelijkheid om de redacteurs te zijn van hun eigen magazine. In internationale groepjes deden ze onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp en schreven ze samen een artikel. Al deze artikels werden gepubliceerd in een online magazine.
Vooraleer de lln konden samenwerken, leerden ze elkaar eerst beter kennen. Ze ontdekten uit welk land hun partners kwamen via een Skype Mystère en stelden zich daarna individueel voor in een onlinespel.
Ze brainstormden samen om de onderwerpen van het magazine te bepalen en vormden zo internationale teams.
Elke week werden er redactievergaderingen georganiseerd. De teams overlegden om de inhoud en structuur van hun artikel vast te leggen om zo uiteindelijk samen het artikel te kunnen schrijven.
Begin juni was het dan zover : de publicatie van een onlinetijdschrift voor én door jongeren : https://issuu.com/vrma/docs/magazine_a_la_une
Veel leesplezier!

Links : https://live.etwinning.net/projects/project/124398 (eTwinningplatform)

eTwinning-project in het Frans (6 Informaticabeheer)

Schooljaar 2015-2016

Partnerschool:
Lycée professionnel Léonard de Vinci, Bagneux (Frankrijk)

Het project behaalde een nationaal kwaliteitslabel en een prijs voor innovatief ICT-gebruik in de eTwinning Wedstrijd 2016

 

Zowel de Franse als de Vlaamse leerlingen leren talen en informatica op school. Maar wat hen écht interesseert, dat zijn videogames. Waarom zouden ze dus niet hun creatieve krachten bundelen en samen leren via het ontwerpen, programmeren en spelen van games en bovendien de resultaten van dit project delen met andere Europese jongeren?

Het uitgangspunt én het uiteindelijke resultaat van dit project zijn videogames, maar tussen het begin- en het eindpunt leggen de leerlingen een weg af die bezaaid is met uitdagingen : communiceren, al dan niet in een vreemde taal, ontwerpen, programmeren en evalueren. In de loop van het project gaan de jongeren ook vooroordelen overwinnen, stereotypen ontkrachten en culturele eigenheden respecteren. Concreet : door elkaar te vinden in een gemeenschappelijke passie, namelijk games, ontdekken de Franse leerlingen dat België meer is dan Brussel en dat niet alle Belgen terroristen zijn. De Vlamingen leren dat je fier mag zijn op je cultuurpatrimonium en ze beseffen dat hun Frans nog niet zo slecht is want dat ze wel degelijk kunnen communiceren met échte Fransen…

Link: https://twinspace.etwinning.net/17730 (eTwinningplatform)

eTwinning-project voor het vak Frans

(5 Boekhouden-Informatica en 5 Informaticabeheer)

Schooljaar 2015-2016

Partnerscholen:
Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Djursholm (Zweden)
Istituto Statale ‘F. Gonzaga’, Castiglione delle Stiviere (MN) (Italië)

 

 

Wie kan jongeren beter motiveren om een vreemde taal te leren dan andere jongeren? Zij stellen zich soms dezelfde vragen en ondervinden vaak dezelfde moeilijkheden. Ligt hier geen kans om probleemoplossend te leren denken, goede raad uit te wisselen en samen tips te formuleren? De motivatie om een vreemde taal te leren kan zo alleen maar groter worden.

Een interactieve en gestructureerde aanpak nodigt de leerlingen uit om samen op zoek te gaan naar goede voorbeelden om Frans leren en deze te delen en te evalueren in de vorm van lijstjes, een korte en duidelijke tekstvorm die makkelijk toegankelijk is voor jongeren. Een listografie om samen Frans te leren dus! 

Om de lijstjes in verband met het leren van een vreemde taal op te stellen werken de leerlingen online samen. Dat er iedere week tijdens de Franse les via videoconferentie wordt overlegd met de partnerschool wordt al gauw een gespreksonderwerp op de speelplaats. Dat blijkt uit reacties van leerlingen uit niet-deelnemende klassen. In de toekomst synchroon internetonderwijs op het programma van alle klassen van Immaculata?

 

Links: https://twinspace.etwinning.net/16159 (eTwinningplatform) &

https://issuu.com/vrma/docs/magazine/1 (online magazine)

eTwinning-project in Frans Vreemde Taal

(5 Secretariaat-Talen)

Schooljaar 2015-2016

Partnerschool:
Liceo Scientifico Statale ‘E. Majorana’, Latina (LT) (Italië)

  

Leerlingen uit Latina in Italië schreven Franse brieven om zich voor te stellen en om hun schoolleven en hun passies te beschrijven en te illustreren. Een goede oefening om hun Franse lessen aan de praktijk te toetsen en om plezier te doen aan... ja, aan wie eigenlijk ? Mevrouw Giordano, hun lerares Frans, had het lumineuze idee om mevrouw Bens, één van haar eTwinningvrienden, te contacteren. Haar leerlingen van 5 Secretariaat-talen, uit Oostmalle in België, aanvaardden het voorstel maar al te graag en hop… ze waren vertrokken voor een pretentieloos maar uitermate prettig project. Een kwestie van wat leven in het leren te brengen…

Het project zet in de eerste plaats in op de zin om de Franse taal (beter) te leren. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid en nemen initiatief om in het Frans te communiceren. Sommige werken samen binnen de klasgroep om teksten te schrijven of spelletjes te creëren voor hun vrienden in het buitenland. Leerlingen die het niveau van internationale samenwerking aandurven kiezen voor de chatfunctie van FB om elkaar beter te leren kennen. Veel Italiaanse leerlingen zijn creatief en sturen artistieke tekeningen en collages met de post op. Nog andere leerlingen sturen via de Twitter klasaccount Franse tweets over het project de wereld in!

Links: https://twinspace.etwinning.net/19923 (eTwinningplatform)